Için basit anahtar iddaadan ne zaman kazanacağız örtüsünü

"Allah Teâlâ hastalığı da ilacı da indirmiştir. Ve her hastalığa bir ilaç var etmiştir. Öyleyse tedâvi olun. Ancak haram

"Tavla oynayıp, sonra kalkarak salat kılanın durumu, irin ve domuz kanı ile abdest alıp, kalkarak salat kılanın durumuna benzeşim." 3806

Kur’an da, bu hileışkanlığın toplumda düşmanlıklara sebebiyet verdiğine uyanıklık çekmektedir: “... Şeytan ispirto ve kumar yolu ile aranıza düşmanlık ve kin saplamak icap...” 3715

Ömer b. Hattab (r.a.) dedi ki; "Tanrı'ım bade konusunda bağırsakimizi rahatlatacak bir açıklama yap" (Herhalde Hz. Ömer'in (r.a), insanoğlunun derunini rahatlatacak bir izah arzusunu kamçılayan Nahl sûresinin âyetidir. Kendisinin de belirttiği gibi Ömer, Câhiliye döneminde ispirto muhtevaen bir adamdı. Bu da dem sarf kırmızıışkanlığının Câhili toplumda, köklü bir kızılışdemevik, bulunduğunu göstermektedir.) Bunun üzerine Bakara sûresinin şu âyeti gönderildi: "Sana ispirto ve kumar için soru soruyorlar. De ki, onların ikisinin bile heybetli günahı vardır. İnsanlara temelı yararları varsa da günahları yararlarından büyüktür." Ömer çahesteıldı ve namına bu âyet okundu.

İnsan, vücudunun ihtiyaç duyduğu mineralleri çeşitli sebze ve meyvelerden allıkır. İnsan vücudunun karbona ihtiyacı vardır yalnız karbon saymak olan kömürü kimse yemez. Vücudun demire de ihtiyacı vardır amma hiç kimse bu ihtiyacından dolayı güçlü kemirmeğe kalkışmaz.

c) Etil alkolün sinir sistemine tesiri: Alkol, lafın yağ barajları ile korunan sinir sisteminin hücre zarlarını aşarak sistemin elektriksel iletişimini bozar. Bu el, dü tarzda kendini gösterir. Birincisi, sarhoşluk dediğimiz ânî etkidir. Fakat bundan henüz korkulu olanı vakayiname etkidir. Etanol, her güzeşte gün sinir sistemini yıkma ederek onda saymakla bitmeyen hastalıklar doğurur. Üstelik ispirtoün ilk etkisi yavaş, ayrıca belgisiz bile geçse, bu süreğen tesirini sürdürür.

imkânı olsaydı lacerem tedbirler de o zaman başlamış olacak, hüsran asgariye inecekti. Perese hakeza olunca ihtimaliyet hesabı -ilmî ölçülere nazaran ziyanını bilemediğimiz, ama- ciddî (müslümanlar açısından en omurga) bir kaynağın zararlı yahut haram bulunduğunu bildirdiği şeyden çekinmemizi gerektirir.

Görülüyor ki, bu âyette iman ve anlı şanlı amel iki defa ve takvâ üç evre olarak zikredilmiş ve neticede kayra mertebesine mevruttir ki, takvânın bu üç sefer zikri, çeşitli vecihlere ve takvâ mertebelerine aksiyonarettir. Bir numara olarak, geçmiş, şimdi, istikbal, üç zamana meselearettir. İkinci olarak üç hâle alışverişarettir canlıbahis ki, birincisi insanın kendisiyle tekrar kendi nefsi ve vicdanı ortada takvâ ve iman, ikincisi kendisiyle insanoğlu ortada takvâ ve iman, üçüncüsü kendisiyle Cenabıhak arasında takvâ ve imandır. Bunun sinein üçüncüsünde iman, ihsana tebdil edilmiş, Peygamberimiz’in (s.a.s.) "İhsan, senin Tanrı'a, onu görüyormuş üzere ibâdet etmendir. Her ne denli sen Onu görmüyorsan da, gerçekli ki o seni görüyor" tarifine delalet buyurulmuştur. Üçüncü olarak, Bakara sûresinin başlangıcında açıklandığı üzere mebdelangıç, meyan ve nihâyet tamamlanmak üzere takvânın üç derecesi bulunmuş olduğuna çalışmaarettir.

iyilik yapmış oldukları takdirde vaktiyle tattıkları haram yiyecek ve kucakeceklerden dolayı mesul tutulmazlar. Hiç işkilsiz Allah, iyilik yapanları sever." 3817

Ahmed bin Hanbel'e ve Şâfiî'ye nisbet edilen iki inançten birisine göre, ne söylemiş olduğini bilmeyecek derecede sarhoş olanın akitleri geçerli bileğildir. Çünkü şuuruna sahip sıfır kimesne, irade bildirmeında bulunmuş adetlamaz.

Bu etkisinde bırakır, karaciğerde çok zararlı özetlar meydana getirir. Bunların en meşhuru alkol sirozudur. Siroz, karaciğer tahribinin tam oluş belgesidir. Ancak etil alkol alanlar, “ben siroz olmuyorum” diyerek teselli bulmamalıdır. Elan tehlikelisi, etanolün karaciğerin görevlerini birlik nazar boncuğu aksatıp yok etmesidir. Bunlardan ilki, kan özümlemeı midein gereken maddelerin karaciğer tarafından örgülamaması ve iddaa siteleri bu görevin ileri derecede aksamasıdır.

Kur’an’da tütsü yasağının putlara tapınma (ensâb -dikili taşlar-) yasağıyla baş başa zikredilmesi,3687 ispirto haramlığının derecesinin putlara tapınmaya denktaş olarak kabul edilebileceğine delâlet değer. Kur’an, bunun çirkinliğini; “şeytan meselei pislik” olarak belirtir.3688 İçkinin hatta toplumsal zararlarını da özlü bir şekilde belirten Kur’an, cam ve kumar suretiyle şeytanın insanlar arasına düşmanlık ve garaz tıkmak istediğini3689 açıklar. Peygamberimiz (s.a.s.) bile, ispirto mideen kimsenin, tevbe etmeden öldüğü takdirde âhiret şarâbından dâhilemeyeceğini belirtir. 3690

Kadim Türklerin İslâm'dan önce Şamanizm'e bandajlı oldukları bilinmektedir. Bu dinde umumiyetle mürüvvetli zamanlarda ve kutsama törenlerinde Kımız vb. çeşitli yürekkilerin dâhilildiği bilinmektedir. 3617

Bunların tümü ‘hamr’ sanarak hatıralırdı ve topu de aklı esastan kayran uyuşturuculardı. Günümüzde elan çok “alkollü içki” tanılamamı kullanılmaktadır. ‘Hamr’,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *